One Percent Change

We would love to know you better

We would love to know you better

Registration form heading


#ЗаедноПравимПовече

Нашата мисия е да обединяваме хората в България чрез прозрачен и вдъхновяващ модел за подкрепа на разнообразни каузи всеки месец.